ประวัติความเป็นมา

ประวัติอาหารภาคใต้ อาหารพื้นเมืองภาคใต้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีต้นกำเนิดมาจากภาคใต้ เดิมเป็นศูนย์ส่งสินค้าของพ่อค้าชาวอินเดีย อดีตจีนและชวาสร้างวัฒนธรรม ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียตอนใต้ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหาร อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ที่เกิดจากการหมักปลทะเลสด ๆ ผสมกับเกลือเม็ด และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารภาคใต้จึงมีรสเผ็ดร้อนกว่าภาคอื่น และเนื่องจากภูมิประเทศทั้งสองฝั่งติดทะเล อาหารทะเลจึงมีมากมาย แต่อากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี แกงและเครื่องจิ้มจึงมีรสจัด เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น อีกทั้งยังป้องกันโรคต่างๆ เนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นสัตว์ทะเล เช่น ปลากระบอก ปลาทู ปู กุ้ง หอย ที่หาได้ในท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นทางใต้เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา นิยมนำมาปรุงกับขมิ้นเพื่อทำให้รสชาติของปลาเป็นกลาง น้ำจิ้มเป็นน้ำบูดู อาหารใต้รสจัดกว่าภาคอื่น เครื่องแกงที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ ได้แก่ แกงเหลือง แกงปลา น้ำจิ้มคือน้ำบูดู และชาวใต้ยังนิยมนำน้ำบูดูมาคลุกกับข้าวเรียกว่า “ข้าวยำ” ซึ่งมีรสเค็มจัดและใส่ผักสดหลายชนิด ทางใต้อุดมไปด้วยอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลา หอยนางรม และล็อบสเตอร์ อาหารปักษ์ใต้ อาหารใต้รสจัดกว่าภาคอื่น เครื่องแกงที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ ได้แก่ แกงเหลือง แกงปลา […]

อาหารพื้นเมืองภาคใต้

อาหารพื้นเมืองภาคใต้               อาหารพื้นเมืองภาคใต้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากพื้นที่ทางตอนใต้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของพ่อค้าจากอินเดีย จีน และชวา วัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยดั้งเดิมกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ที่เกิดจากการหมักปลาทะเลสด ๆ ผสมกับเกลือเม็ด และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารภาคใต้จึงมีรสเผ็ดร้อนกว่าภาคอื่น และเนื่องจากภูมิประเทศที่ติดกับทะเลทั้งสองฝั่งทำให้มีอาหารทะเลมากมาย แต่อากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี แกงและเครื่องจิ้มจึงมีรสเผ็ดร้อน เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันโรคได้อีกด้วย ความเก่งกาจของอาหารภาคใต้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียใต้ ก่อกำเนิดสูตรอาหารใหม่ๆ มากมาย ล้วนแต่ผ่านกรรมวิธีการแปลง ปรับปรุง จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมอาหารที่สืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ทำให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากภาคอื่นอย่างชัดเจน คือ รสชาติเข้มข้น เน้นเครื่องเทศ และมีผักต่างๆ ที่เรียกว่า ผักหน่อ ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น สะตอ ลูกเนียง ยอด การทอดกฐินเพื่อรับประทานร่วมกันเพื่อบรรเทาความเผ็ดร้อนของอาหาร ทั้งยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย เนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นสัตว์ทะเล เช่น ปลากระบอก ปลาทู ปู กุ้ง […]

เอกลักษณ์อาหารใต้

เอกลักษณ์อาหารปักษ์ใต้             อาหารพื้นบ้านภาคใต้มีรสชาติเฉพาะของภาค เนื่องจากภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของพ่อค้าชาวอินเดีย จีน และชวา วิถีวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเพณีดังกล่าว เรื่องกินคนใต้อาหารพื้นบ้านภาคใต้มักทำได้หลากหลาย ระหว่างอาหารไทยดั้งเดิมกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ทำจากกระบวนการหมักปลาทะเลสดผสมกับเกลือเม็ด และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย ดังนั้น อาหารภาคใต้จึงมีรสเผ็ดร้อนกว่าภาคอื่น และเนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของทะเลซึ่งอุดมไปด้วยอาหารทะเล จึงมีอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปี . แกงและเครื่องจิ้มมีรสชาติเข้มข้น ซึ่งทำให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันโรคได้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทะเลทำให้ประชากรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงอาหารก็ล้วนมาจากทะเล ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำภูมิภาค เช่น การใช้เครื่องเทศต่าง ๆ ในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเล โดยเฉพาะขมิ้นซึ่งเป็นพืชสมุนไพรคู่ครัวชาวใต้มาแทนไม่ได้ เพราะจะช่วยดับกลิ่นของปลาได้ดีกว่า. ดังจะเห็นว่าอาหารใต้เกือบทุกอย่างมีสีเหลือง เช่น แกงไตปลา แกงส้ม พริกแกง ปลาทอด ไก่ทอด ล้วนมีสีเหลืองเพราะขมิ้น เสน่ห์ของอาหารใต้อยู่ที่รสชาติจัดจ้านซึ่งคนใต้ชอบปรุงรสจัด เผ็ด เค็ม เปรี้ยว ไม่หวาน. รวมถึงแหล่งที่มาของรสชาติที่หลากหลายซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาหารใต้