เอกลักษณ์อาหารปักษ์ใต้

            อาหารพื้นบ้านภาคใต้มีรสชาติเฉพาะของภาค เนื่องจากภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของพ่อค้าชาวอินเดีย จีน และชวา วิถีวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเพณีดังกล่าว เรื่องกินคนใต้
อาหารพื้นบ้านภาคใต้มักทำได้หลากหลาย ระหว่างอาหารไทยดั้งเดิมกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ทำจากกระบวนการหมักปลาทะเลสดผสมกับเกลือเม็ด และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย ดังนั้น อาหารภาคใต้จึงมีรสเผ็ดร้อนกว่าภาคอื่น และเนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของทะเลซึ่งอุดมไปด้วยอาหารทะเล จึงมีอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปี . แกงและเครื่องจิ้มมีรสชาติเข้มข้น ซึ่งทำให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันโรคได้ด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทะเลทำให้ประชากรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงอาหารก็ล้วนมาจากทะเล ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำภูมิภาค เช่น การใช้เครื่องเทศต่าง ๆ ในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเล โดยเฉพาะขมิ้นซึ่งเป็นพืชสมุนไพรคู่ครัวชาวใต้มาแทนไม่ได้ เพราะจะช่วยดับกลิ่นของปลาได้ดีกว่า. ดังจะเห็นว่าอาหารใต้เกือบทุกอย่างมีสีเหลือง เช่น แกงไตปลา แกงส้ม พริกแกง ปลาทอด ไก่ทอด ล้วนมีสีเหลืองเพราะขมิ้น เสน่ห์ของอาหารใต้อยู่ที่รสชาติจัดจ้านซึ่งคนใต้ชอบปรุงรสจัด เผ็ด เค็ม เปรี้ยว ไม่หวาน. รวมถึงแหล่งที่มาของรสชาติที่หลากหลายซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาหารใต้