อาหารพื้นเมืองภาคใต้

              อาหารพื้นเมืองภาคใต้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากพื้นที่ทางตอนใต้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของพ่อค้าจากอินเดีย จีน และชวา วัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก

อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยดั้งเดิมกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ที่เกิดจากการหมักปลาทะเลสด ๆ ผสมกับเกลือเม็ด และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารภาคใต้จึงมีรสเผ็ดร้อนกว่าภาคอื่น และเนื่องจากภูมิประเทศที่ติดกับทะเลทั้งสองฝั่งทำให้มีอาหารทะเลมากมาย แต่อากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี แกงและเครื่องจิ้มจึงมีรสเผ็ดร้อน เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันโรคได้อีกด้วย

ความเก่งกาจของอาหารภาคใต้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียใต้ ก่อกำเนิดสูตรอาหารใหม่ๆ มากมาย ล้วนแต่ผ่านกรรมวิธีการแปลง ปรับปรุง จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมอาหารที่สืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ทำให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากภาคอื่นอย่างชัดเจน คือ รสชาติเข้มข้น เน้นเครื่องเทศ และมีผักต่างๆ ที่เรียกว่า ผักหน่อ ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น สะตอ ลูกเนียง ยอด การทอดกฐินเพื่อรับประทานร่วมกันเพื่อบรรเทาความเผ็ดร้อนของอาหาร ทั้งยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย เนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นสัตว์ทะเล เช่น ปลากระบอก ปลาทู ปู กุ้ง หอย ที่หาได้ในท้องถิ่น